Overige - Otros

Hoeveel dagen?
Jeruzalem 66 G.T.
De uitdrukking Hogepriesterlijk gebed